Crossroads Saga

Iberian Tribunal 1219

Nådens år: 1220

Äventyret börjar med att våra “hjältar” befinner sig utanför en stadsmur, på väg att resa mot den plats där deras Covenant ska byggas.

Men först får vi se vad som hände under Tribunalen 1219 då överhuvudena över covenanten i Iberiska tribunalen ska enas om en lösning på ett problem som funnits i flera år: hur ska man hantera alla magiker från Provençaltribunalen som flyr undan korstågen i södra Frankrike. Korståget har pågått i tio år och inget snart slut verkar komma.

I nuläget är magikerna utspridda på de olika covenanten, med stora kostnader för varje enskilt covenant som följd. Man enas om att bygga ett nytt covenant där de flyende magikerna kan få stanna till läget är bättre så att de kan återvända.

Man enas om att upprätta ett covenant, längs handelsrutten mellan Segovia, Madrid och Toledo. Alla covenant måste bidra med något. Här följer en lista på vad alla kom överens om att bidra med:

  • Jaferiya: En sergeant och fem soldater
  • Duresca: Ordnar plats, byggnad och en överenskommelse med den som äger marken
  • Barcelona: Skickar dugliga hantverkare; stenhuggare, snickare, m.m.
  • Numantia: Skickar en lärjunge som kan driva det nya covenantet
  • Sagobrida Secundus: Skickar en lärjunge som kan driva det nya covenantet
  • Estancia-es-Karida: Skickar en lärjunge som kan driva det nya covenantet, samt dugliga hantverkare
  • Petrus verdus: Artefakter, handelsvaror
  • Ilsa de Enanta: Tjänare och vis
  • Crudus Mens Mentis: Böcker från sitt bibliotek, ställer även upp som säker lagringsplats för det nya covenantents dyrbaraste ägodelar till man har försäkrat sig om att säkerheten är god
  • Prospectus Locus: Pengar nog för att covenantet ska klara sitt första år

Alla covenant är mer eller mindre nöjda med överenskommelsen.

Nästa ordinatie tribunal hålls om sju år. Nästa tribunal blir dock en Grand Tribunal om 3 år, då var 33 år sedan sist. Då förväntas det nya covenantet skicka en representant.

Comments

WilliamWM WilliamWM

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.